Συντήρηση ξενοδοχείων

Το βασικό προϊόν ενός ξενοδοχείου δεν περιορίζεται στην διανυκτέρευση, αλλά αφορά την συνολική εμπειρία που προσφέρει.
Τα κύρια ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος περιλαμβάνουν τόσο την γεωγραφική τοποθεσία του ξενοδοχείου, όσο και την αρχιτεκτονική του, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, την εικόνα που παρουσιάζει αλλά και τις παροχές του. Όλα αυτά παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην προσέλκυση πελατών

Έτσι καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει η συντήρηση της ξενοδοχειακής μονάδας, μιας και η εικόνα εγκατάλειψης, τα σπασμένα πλακάκια στο μπάνιο ή την πισίνα, τα αποχρωματισμένα μάρμαρα στην είσοδο και τους χώρους υποδοχής, οι εστίες κινδύνου στην αυλή και τους εσωτερικούς χώρους, δύναται να δημιουργήσουν μια αρνητική εμπειρία σε όποιον έρθει αντιμέτωπος με αυτά, αλλά επιπλέον, με την ραγδαία εξάπλωση του internet, έχουν πλέον την δύναμη να μας στερήσουν πελατεία μέσω του «word of mouth».

Η τακτική συντήρηση του ξενοδοχείου αποτρέπει την συσσώρευση προβλημάτων και βοηθάει στην αποφυγή ατυχημάτων, προσφέροντας έτσι αυξημένη ασφάλεια και υγιεινή στους πελάτες μα και τους εργαζόμενους, και δίνει την εικόνα αξιοπιστίας προς τα έξω, το οποίο βοηθάει την κερδοφορία της τουριστικής επιχείρησης. Παράλληλα αυξάνει τη διάρκεια ζωής της επένδυσης, ενώ η μείωση της συχνότητας εμφάνισης βλαβών συνεπάγεται και μείωση των μακροπρόθεσμων εξόδων σας.

  • Εργασίες συντήρησης λουτρών
  • Εργασίες συντήρησης παγκων
  • Εργασίες συντήρησης bar
  • Εργασίες συντήρησης spa
  • Συντήρηση κλιμακοστάσιου
  • Επεξεργασία επιφανειών