Υδραυλικές εργασίες

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας άμεσα και οικονομικά, εξυπηρετώντας μικρές και μεγάλες εγκαταστάσεις, όπως κατοικίες, επαγγελματικούς – βιομηχανικούς χώρους και ξενοδοχεία.

Παρέχoυμε αξιόπιστη και ποιοτική εργασία

Πραγματοποιoύμε εργασίες που αφορούν στη συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση σε κάθε υδραυλικό δίκτυο του μπάνιου, του wc και της κουζίνας επεμβαίνοντας άμεσα, αντιμετωπίζοντας κάθε είδους βλάβη

Τοποθετήσεις θερμοσιφώνων, φίλτρων για πόσιμο νερό, ειδών υγιεινής, μπαταριών, υδρορροών, κυκλοφορητών, σιφονιών, νεροχυτών, δαπέδου, νιπτήρων, καθώς και τον εντοπισμό και την επισκευή διαρροών που δημιουργούνται από υγρασίες.

  • Μπάνιο
  • Κουζίνα
  • Εξωτερικές σωληνώσεις
  • Σωληνώσεις καταστημάτων
  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις
  • Θέρμανση
  • Αποφράξεις αποχετεύσεων
  • Σωληνώσεις κατοικίας