Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων ή κτιριακών μονάδων να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση της ακίνητης περιουσίας τους κατατάσσοντας την σε μία από τις 9 διαθέσιμες κατηγορίες (Α+ έως Η). Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 έτη. Εφόσον δεν υπάρξουν ακραίες αλλαγές στο κτίριο, όπως για παράδειγμα μια μεγάλη ανακαίνιση, δε χρειάζεται κάποια ανανέωση του ενεργειακού πιστοποιητικού.

Σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, παίζει η ύπαρξη θερμομόνωσης  των εξωτερικών τοίχων/ δαπέδων/ οροφών, το είδος των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων τους, το σύστημα θέρμανσης/ ψύξης, ο ηλιακός συλλέκτης, ο προσανατολισμός και τα φυσικά ή τεχνητά σκίαστρα των όψεων του κτιρίου.

Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για τα περισσότερα κτίρια των βασικών χρήσεων (κατοικίας, μόνιμης και παραθεριστικής, γραφείων, εμπορίου, προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, κλπ), όταν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια:  Με το πέρας της κατασκευής. 

  •  Υφιστάμενα κτήρια:  Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) για κατοικία και για επαγγελματική στέγη. Στην περίπτωση της ενοικίασης, κατά την σύνταξη του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Αριθμού Πρωτοκόλλου και του Κωδικού Ασφαλείας στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας 
  • Yφιστάμενα κτήρια: Για κάθε νέα ανακαίνιση ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου, όπως για παράδειγμα διαμέρισμα, για κατοικία και για επαγγελματική στέγη απαιτείται η διενέργεια επιθεώρησης και η προσκόμιση του εγγράφου στην Εφορία για την θεώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου. 
  •  Για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα  «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που χρηματοδοτεί με μεγάλα ποσοστά την ανακαίνιση της οικίας σας, είναι υποχρεωτική  η έκδοση ΠΕΑ. 
  • Δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ, διατηρητέα κτίρια.
  •  Δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ, εξωχικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των 4 μηνών), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 3889/2010 που κατήργησε την έως τότε υπάρχουσα εξαίρεση.

Για την έκδοση του απαιτούνται :

  • Στοιχεία Ιδιοκτητών .
  • Προαιρετικά : Κατόψεις, Ε9, αριθμό οικοδομικής άδειας, έντυπο κτηματολογίου, φύλλο συντήρησης καυστήρα.
  • Αυτοψία και αποτύπωση του χώρου για τον οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό.
  • Χρόνος παράδοσης για απλό ενεργειακό πιστοποιητικό : 24 – 48 ώρες στον χώρο σας.