Θερμομονώσεις

Με τον όρο θερμομόνωση εννοούμε την προστασία ενός κτηρίου ή κάποιων επιφανειών του. Επιτυγχάνεται με την επένδυση του (εξωτερικού) περιβλήματος του κτηρίου (μόνωση ταράτσας, τοίχων και υπογείου) με θερμομονωτικά φύλλα ή άλλου τύπου θερμομονωτικά υλικά. Τα υλικά που κάνουν θερμομόνωση, είναι πάντα ελαφρά υλικά που έχουν εγκλωβίσει στη μάζα τους ακίνητο αέρα. Ο ακίνητος αέρας είναι το πλέον θερμομονωτικό στοιχείο στη φύση και αυτό εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα υλικά.

Αυτό που επιτυγχάνει η θερμομόνωση είναι μια σειρά από πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνδέονται τόσο με το κτήριο όσο και με τους χρήστες του. Μερικά από αυτά είναι:

 • Προστασία του κτηρίου ή στοιχείων αυτού από τις θερμικές συστολές διαστολές (που αποτελούν και τις σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης ρωγμών στα δομικά υλικά).
 • Προστασία από συμπυκνώματα υδρατμών μέσα στα δομικά υλικά ή πάνω σε εσωτερικές επιφάνειες, από τη διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου από τον εξωτερικό. Αυτά τα συμπυκνώματα προκαλούν αποσαθρώσεις (σε περιπτώσεις παγετού και ανάλογα το βάθος της συμπύκνωσης) ή μύκητες – μούχλα στην εσωτερική παρειά του περιβλήματος του κτηρίου.
 • Εξοικονόμηση χρήματος σε βάθος χρόνου, καθώς επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Δηλαδή μειώνονται οι ανάγκες για τη θέρμανση ή την ψύξη του.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όσους κάνουν χρήση του κτηρίου, καθώς το προστατεύει από τη ζέστη το καλοκαίρι και το κρύο το χειμώνα.
 • Αυξάνει δραστικά τον προσδόκιμο χρόνο ζωής του κτηρίου. Αυτό επιτυγχάνεται για πολλούς λόγους και θα αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης σε επόμενη ανάρτησή μας.
 • Παρατείνει για σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο την ποιότητα εμφάνισης του κτηρίου.
 • Προστατεύει το περιβάλλον καθώς η θέρμανση και ψύξη των κτηρίων αποτελεί μακράν τον Νο 1 παράγοντα στην έκλυση θερμομοκηπικών αερίων στην ατμόσφαιρα. (κυρίως διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα).
 • ΝΕΑΣ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
 • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ
 • ΘΕΡΜΟΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΥΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
 • ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ